“Six” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 110 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Bleed” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 140 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Purple” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 150 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Smoke” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 150 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Nights” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: F# | BPM: 130 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Rings” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 150 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Real” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: A# | BPM: 140 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Shine” Free Trap MIDI + WAV Loop

“Work” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Stars” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 130 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE