“Poach” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: TONE2 ELECTRAX | ROYALTY-FREE

“Citadel” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Panda” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 136 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Paramount” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Tantrum” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Inable” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 128 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Barricade” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 134 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Think” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Biased” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Pixel” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F# | BPM: 134 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE