“Above” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Eternal” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Marble” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 136 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Idol” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Protect” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Cronie” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F# | BPM: 134 | FREE MIDI + WAV | VST: SYNAPSE DUNE2 | ROYALTY-FREE

“Mercury” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 142 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Purchase” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F# | BPM: 145 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Hills” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: A# | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Across” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 85 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE