“Paradise” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 115 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“High” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 120 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Never” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 120 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Island” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 110 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Next” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 130 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“True” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D# | BPM: 130 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: SYLENTH1 | ROYALTY-FREE

“Gold” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 120 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Okk” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: A# | BPM: 135 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: SPECTRAL | ROYALTY-FREE

“Pray” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 85 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: SPECTRAL | ROYALTY-FREE

“Brush” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 140 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE