“Delusion” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Novel” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: SYNAPSE DUNE2 | ROYALTY-FREE

“Kings” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Vane” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Green” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: TONE2 ELECTRAX | ROYALTY-FREE

“Sevens” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: TONE2 ELECTRAX | ROYALTY-FREE

“Arsenal” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: SYNAPSE DUNE 2 | ROYALTY-FREE

“Memorize” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Leander” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: SYNAPSE DUNE 2 | ROYALTY-FREE

“Memphis” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE