“Goat” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 140 | FREE WAV & MIDI | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Moment” Free R&B WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Sky” Free Trap WAV Loop

KEY: C | BPM: 130 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Snap” Free Trap WAV Loop

KEY: F | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Product” Free Trap WAV Loop

KEY: G | BPM: 125 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Twerk” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Flash” Free Trap WAV Loop

KEY: A | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Vacation” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 160 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Threat” Free Trap WAV Loop

KEY: E | BPM: 135 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Struggle” Free Hip-Hop WAV Loop

KEY: D | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE