“Exotic Loop Kit” Archaic

KEY: B | BPM: 170 | WAV + STEMS

“Exotic Loop Kit” Ardour

KEY: G | BPM: 136 | WAV + STEMS

“Exotic Loop Kit” Destitute

KEY: G | BPM: 115 | WAV + STEMS

“Exotic Loop Kit” Wanda

KEY: B | BPM: 131 | WAV + STEMS

“Laroi Chords” Loop 3

KEY: F# | BPM: 86 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 1

KEY: G# | BPM: 140 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 10

KEY: F | BPM: 83 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 4

KEY: B | BPM: 140 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 9

KEY: A | BPM: 145 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 8

KEY: E | BPM: 83 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE