“Paradox” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 150 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Equity” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Loud” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Bail” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“OVO” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Plagued” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 137 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Puzzle” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Raised” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: D# | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Injust” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Protest” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 137 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE