“Intense” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Grateful” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Desolate” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 134 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Narrow” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Lied” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Monogram” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 137 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Unsigned” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Devil” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 126 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Soulful” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Pyramid” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE