“Count” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 124 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Imprint” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Apology” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Habit” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 136 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

Hip-Hop MIDI + WAV Chord Progression

KEY: D | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Reclaim” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: B | BPM: 155 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Cartel” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: A# | BPM: 150 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

R&B MIDI + WAV Chord Progression

KEY: A# | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

Trap MIDI + WAV Chord Progression

KEY: G | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Gains” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE