“Plasma” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 120 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“December” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 122 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Untrue” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 126 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“Species” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 120 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Fetch” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Ability” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 85 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Game” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 107 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Complex” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Pause” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 110 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Message” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 90 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE HIVE | ROYALTY-FREE