“Clarity” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 120 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE HIVE | ROYALTY-FREE

“Trees” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Climactic” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 136 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE Zebra2 | ROYALTY-FREE

“Income” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D | BPM: 155 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE HIVE | ROYALTY-FREE

“Live” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: D# | BPM: 155 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE HIVE | ROYALTY-FREE

“Moral” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 145 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE HIVE | ROYALTY-FREE

“Mountain” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE HIVE | ROYALTY-FREE

“Marker” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | VST: SERUM | ROYALTY-FREE

“Bleach” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 70 | FREE MIDI + WAV | VST: SERUM | ROYALTY-FREE

“Arctic” Free Trap WAV Loop

KEY: A | BPM: 124 | FREE DOWNLOAD | VST: SERUM | ROYALTY-FREE