“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Testers

KEY: A# | BPM: 172 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Never Lose

KEY: D | BPM: 94 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Sliding

KEY: G | BPM: 172 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Snowfall

KEY: A# | BPM: 190 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” A1

KEY: C# | BPM: 189 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Buffs

KEY: G# | BPM: 185 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Free Rio

KEY: G# | BPM: 98 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Brady Brees

KEY: A | BPM: 182 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Pape

KEY: G# | BPM: 98 | WAV + STEMS

“Easy Pape Vol.2 Loop Kit” Came Up

KEY: C# | BPM: 109 | WAV + STEMS