“Laroi Chords” Loop 6

KEY: C# | BPM: 85 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 5

KEY: F | BPM: 120 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 2

KEY: A# | BPM: 90 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Laroi Chords” Loop 7

KEY: E | BPM: 97 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Dirty Glove Bundle” Mound

KEY: C | BPM: 93 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle” Flank

KEY: F | BPM: 101 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle” Dug out

KEY: A | BPM: 94 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle” Ring

KEY: C# | BPM: 94 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle” Prime Rib

KEY: A# | BPM: 98 | WAV + STEMS

“Dirty Glove Bundle” Filet Mignon

KEY: D# | BPM: 93 | WAV + STEMS