“Locura Vol.1 Loop Kit” Tres

KEY: A | BPM: 86 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Cuatro

KEY: F | BPM: 90 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Nueve

KEY: E | BPM: 100 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Uno

KEY: A | BPM: 92 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Seis

KEY: D | BPM: 120 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Dos

KEY: D | BPM: 96 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Cinco

KEY: B | BPM: 90 | WAV + STEMS

“Locura Vol.1 Loop Kit” Siete

KEY: F# | BPM: 95 | WAV + STEMS

“Chicago” Free G Herbo Loop MIDI + WAV

KEY: D# | BPM: 143 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“The Blues Loop Kit” Gunfight

KEY: A | BPM: 154 | WAV + STEMS