Tag Archives: Emotional Loops

Free Emotional MIDI and WAV Loops

“Abyss” Free R&B MIDI and WAV (+ Stems) Loop

KEY: F | BPM: 120 | FREE MIDI, WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Black Keys” Loop 6

KEY: D# | BPM: 130 | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Firestarter” Loop 9

KEY: G# | BPM: 132 | ROYALTY-FREE

“Asylum” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 130 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Trap House” Loop 4

KEY: E | BPM: 142 | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Labour” R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | ROYALTY-FREE

“Quarter” R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 142 | FREE DOWNLOAD | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Cronie” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F# | BPM: 134 | FREE MIDI + WAV | VST: SYNAPSE DUNE2 | ROYALTY-FREE

“Meteor” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: D# | BPM: 145 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Obscure” Free Hip-Hop MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE