Tag Archives: Emotional Loops

Free Emotional MIDI and WAV Loops

“Vane” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“Memorize” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Dilemma” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE ZEBRA2 | ROYALTY-FREE

“Loud” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 135 | FREE MIDI + WAV | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

R&B MIDI + WAV Chord Progression

KEY: A# | BPM: 138 | FREE MIDI + WAV | VST: NEXUS 2 | ROYALTY-FREE

“Pressure” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 150 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“December” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: A | BPM: 122 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Species” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G | BPM: 120 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Game” Free R&B MIDI + WAV Loop

KEY: G# | BPM: 107 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Church” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: F | BPM: 140 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE