Tag Archives: Gunna

Trap Loops and Sample Packs Inspired by Gunna.

“Ocean View” Free Gunna Melody Loop MIDI + WAV

KEY: C | BPM: 122 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Sherwood” Free Pluck Loop MIDI + WAV

KEY: C | BPM: 135 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Patek” Free Gunna Loop MIDI + WAV

KEY: C# | BPM: 142 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE