Tag Archives: Migos

Trap Loops and Sample Packs Inspired by Migos

“Rat Loop Kit” Land

KEY: E | BPM: 151 | MIDI & WAV + STEMS

“Hood Rich Vol.1 Loop Kit” Tur

KEY: B | BPM: 138 | MIDI & WAV + STEMS

“Omen Sample Pack” Charted

KEY: C | BPM: 141 | WAV + STEMS

“SLATT ! Vol.2 Sample Pack” Culture

KEY: F | BPM: 136 | MIDI & WAV + STEMS

“Wild Thing Loop Pack” Mist

KEY: F | BPM: 131 | WAV + STEMS

“Mind Euthanasia Loop Pack” Hagakure

KEY: G | BPM: 130 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Mind Euthanasia Loop Pack” I Cant Sing

KEY: A | BPM: 123 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Belly” Free Migos Trap Loop MIDI + WAV

KEY: E | BPM: 142 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Banjo” Free Migos Trap Loop MIDI + WAV

KEY: D# | BPM: 152 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Atlanta” Loop 3

KEY: G# | BPM: 160 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE