Tag Archives: Migos

Trap Loops and Sample Packs Inspired by Migos

“Pause” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 110 | FREE MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Dottie” Free Trap WAV Loop

KEY: G# | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: NEXUS | ROYALTY-FREE

“#1” Free Trap WAV Loop

KEY: C | BPM: 140 | FREE DOWNLOAD | VST: U-HE DIVA | ROYALTY-FREE

“13” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: C# | BPM: 140 | FREE MIDI & WAV | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Work” Free Trap MIDI + WAV Loop

KEY: E | BPM: 140 | FREE WAV & MIDI FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Cookie Dough” Free Doja Cat Chords MIDI + WAV

KEY: G | BPM: 118 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Typhoon” Free Migos Loop MIDI + WAV

KEY: D# | BPM: 134 | FREE | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE