Tag Archives: Migos

Trap Loops and Sample Packs Inspired by Migos

“MIGO Chords” Loop 9

KEY: B | BPM: 140 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“MIGO Chords” Loop 10

KEY: D | BPM: 123 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“MIGO Chords” Loop 8

KEY: D | BPM: 120 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“MIGO Chords” Loop 4

KEY: C | BPM: 90 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Drip Vol.3 Loop Kit” Sola

KEY: C | BPM: 115 | WAV + STEMS

“Drip Vol.3 Loop Kit” Wuota

KEY: G | BPM: 148 | WAV + STEMS

“Drip Vol.3 Loop Kit” Radu

KEY: F | BPM: 124 | WAV + STEMS

“Drip Vol.3 Loop Kit” Sam

KEY: G# | BPM: 124 | WAV + STEMS

“Drip Vol.3 Loop Kit” Fik

KEY: C | BPM: 120 | WAV + STEMS

“Drip Vol.3 Loop Kit” Prah

KEY: E | BPM: 104 | WAV + STEMS