Tag Archives: Moneybagg Yo

Trap loops inspired by Moneybagg Yo.

ONYX Sample Pack by Daniel Taylor x Mike Fuego

WAV + STEMS

“GOAT Sample Pack” Paradigm Shift

KEY: F# | BPM: 130 | MIDI & WAV + STEMS

“Etherum Loop Kit” Loop 13

KEY: F# | BPM: 128 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Nightfall Vol.4 Loop Kit” Whispers

KEY: F# | BPM: 147 | WAV + STEMS

“Drip Vol.6 Loop Kit” Anto

KEY: D | BPM: 120 | WAV + STEMS

“Drip Vol.6 Loop Kit” Riva

KEY: A | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Drip Vol.6 Loop Kit” Jake

KEY: E | BPM: 120 | WAV + STEMS

“Dreams Vol.1 Loop Kit” Loop 8

KEY: D | BPM: 135 | WAV + STEMS

“Dreams Vol.1 Loop Kit” Loop 9

KEY: E | BPM: 170 | WAV + STEMS

“Slatt Vol.4 Sample Pack” Hourglass

KEY: A | BPM: 145 | WAV + STEMS

“Hallokeyz Vol.2 Loop Kit” Cold Blooded

KEY: E | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Drip Vol.5 Loop Kit” Brav

KEY: D | BPM: 126 | WAV + STEMS

“Drip Vol.5 Loop Kit” Gaya

KEY: F | BPM: 118 | WAV + STEMS

“Drip Vol.5 Loop Kit” Indy

KEY: F# | BPM: 128 | WAV + STEMS

“Drip Vol.5 Loop Kit” Strav

KEY: C | BPM: 140 | WAV + STEMS