Tag Archives: Quavo

Trap Loops Inspired Quavo.

“Fatal Vol.1 Loop Kit” Yakuza

KEY: D | BPM: 125 | WAV + STEMS

“Drip Vol.8 Loop Kit” Kav

KEY: C# | BPM: 140 | WAV + STEMS

“Karlin” Free Quavo Medieval Sample Loop

BPM: 151 | FREE DOWNLOAD

“Empire Loop Kit” Members

BPM: 123 | WAV + STEMS

“The Drip Vol.3 Loop Kit” Summer Blunt

KEY: A# | BPM: 103 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“The Drip Vol.3 Loop Kit” Belaire

KEY: E | BPM: 120 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“The Drip Vol.3 Loop Kit” Burnout In Hellcat

KEY: A | BPM: 158 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“The Drip Vol.3 Loop Kit” Rumba

KEY: E | BPM: 100 | MIDI & WAV + STEMS | ROYALTY-FREE

“Drip Vol.3 Loop Kit” Sam

KEY: G# | BPM: 124 | WAV + STEMS

“YSL Vol.3 Loop Kit” Yala

KEY: F# | BPM: 120 | WAV + STEMS