Tag Archives: Rae Sremmurd

Trap/Hip-Hop Loops Inspired by Rae Sremmurd

“Disconnection Loop Kit” Fresh Water

KEY: C | BPM: 100 | WAV + STEMS

“Afrodisiac Loop Kit” Ice Cream

KEY: B | BPM: 94 | MIDI & WAV + STEMS

“Polaris” Loop 8

KEY: C# | BPM: 118 | MIDI & WAV + STEMS | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“Vertigo” Loop 5

KEY: D | BPM: 119 | MIDI & WAV | ROYALTY-FREE

“Vertigo” Loop 7

KEY: C# | BPM: 140 | MIDI & WAV | ROYALTY-FREE

“Echo” Loop 3

KEY: E | BPM: 146 | MIDI & WAV + STEM FILES | ROYALTY-FREE

“Omni” Loop 4

KEY: C# | BPM: 125 | MIDI & WAV + STEM FILES | VST: MASSIVE | ROYALTY-FREE

“RUSH” Loop 4

KEY: A# | BPM: 157 | MIDI & WAV + STEM FILES | ROYALTY-FREE

“Viral” Loop 3

KEY: G | BPM: 167| MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Flashback” Loop 4

KEY: F | BPM: 142 | MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Clout” Loop 9

KEY: G | BPM: 138 | MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Clout” Loop 2

KEY: D# | BPM: 138 | MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Clout” Loop 6

KEY: G | BPM: 137 | MIDI + WAV | ROYALTY-FREE

“Blue Magic” Loop 2

KEY: B | BPM: 125 | MIDI + WAV | ROYALTY-FREE